A TDM SZÖVETSÉGRŐL

A magyar turisztikai intézményrendszer átalakulását elősegítő, a TDM szervezetek működési körülményeit javító és szakmai tevékenységét támogató szándékkal 2011. január 28-án jött létre a Magyar TDM Szövetség. Az esztergomi alakuló ülésen 16 TDM szervezet vett részt, ám mára a tagi reprezentáltság jóval túlmutat ezen a számon: 62 helyi TDM és 2 térségi TDM vesz részt a szervezet munkájában, valamint 8 pártoló tag.

A TDM Szövetség kiemelt céljaként szerepet kap a TDM szervezetek szakmai- és érdekképviselete, az aktív szakmai közreműködés a nemzeti marketing és turizmuspolitika, valamint a turizmust érintő jogi- és közgazdasági szabályozás kialakításában. Fontos feladat a TDM szemléletmód képviselete és terjesztése, valamint a nemzeti turisztikai szervekkel való együttműködés. 

2011-ben az alapító tagok a Szövetség elnökének Balogh Károlyt, a Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület TDM menedzserét választották meg. 2014 júniusától az elnöki feladatokat Semsei Sándor, a Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület elnöke látja el. Az országos egyesület székhelyéül Gárdony szolgál.

Mára a Magyar TDM Szövetség munkássága jóval túlmutat a szakmai- és érdekképviseleten. Számos olyan szakmai dokumentum és kutatás készült el irányításával vagy közreműködésével, mely alapul szolgálhat nem csak a TDM rendszer, de a hazai turizmus fejlődéséhez is. Kiemelendő ezek közül a hazai turisztikai desztináció menedzsment rendszer helyzetéről és aktivitásáról szóló felmérés, a GINOP-TDM pályázatok megjelenését elősegítő pályázati kérdőív, a hazai desztinációs márkák online megjelenésének vizsgálata, a Turizmusról és vendéglátásról szóló törvény véleményezése és új állásfoglalás készítése, valamint számos, a TDM-ek regisztrációs tevékenységét elősegítő háttéranyag kidolgozása. Mindezek mellett számos gyakorlati, a TDM-ek mindennapjait előrelendítő workshop és évente két országos konferencia szervezése is a Szövetség nevéhez fűződik. A 2020-as, pandémiához köthető évben a Szövetség jelentős erőfeszítéseket tett a tagság naprakész információval ellátása, az aktuális intézkedések jogszabályi értelmezése, a lobbyanyagok összeállítása, kutatások és attitűdviszgálatok elvégzése érdekében. Számos szakmai anyag és dokumentum fűződik a szövetség nevéhez ebben az évben is. Alkalmazkodóképességének köszönhetően az országos szervezetek közül szinte elsőként rendezték meg online a tavaszi konferenciájukat, és megvalósították a Tematikus TDM TV 5 adását is, mindig aktuális témákat, szakértői szemmel elemezve.

Ki lehet a szövetség tagja?
Rendes tagok a jelenleg hatályos alapszabály értelmében olyan jogi szervezetek lehetnek, amelyek az egyes turisztikai desztinációk, illetve régiók vonatkozásában a Szövetségével azonos, vagy ahhoz hasonló – turisztikai desztináció-menedzsment, és ahhoz kapcsolódó egyéb – tevékenységet végeznek (TDM szervezetek).